Team


Bouke Bouwman

Bouke Bouwman

Adviseur natuurwetgeving en natuurinclusief plannen;
Bos- en natuurbeheer

Initiatiefnemers hebben behoefte aan praktische adviezen hoe om te gaan met natuurwetgeving bij plannen en projecten. Maar daaraan vooraf gaat natuurinclusief plannen: ontwerpen met oog voor de kwaliteit van de natuur.

06-18413267 / bbouwman@magrid.nl / LinkedIn

Bianca de Vlieger

Bianca de Vlieger

Ontwikkelaar van ruimtelijke kwaliteit;
Landschapsontwerp / Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Alles wat er in de stad of in het landelijk gebied gebeurt, moet kwaliteit toevoegen. Duurzame ruimtelijke kwaliteit bereik je door een evenwicht te creëren tussen sociaal-culturele, ecologische, esthetische en economische waarden.

06-10926171 / bdvlieger@magrid.nl / LinkedIn / YouTube

John van Wallenburg

John van Wallenburg

Omgevingsmanager, procesbegeleider;
Bouwkunde en Weg- en waterbouwkunde

Fysieke projecten en initiatieven hebben veelal een grote invloed op de omgeving. De omgevingspartijen ( burgers, overheden, bedrijven en belangenorganisaties) zijn daarbij belangrijk. Het tijdig zoeken naar samenhang en samenwerking is daarom essentieel voor het bereiken van een optimaal en gedragen resultaat.

06-36122059 / jvwallenburg@magrid.nl / LinkedIn

Thomas van Riet

Thom van Riet

Advies en management in omgevingsbeleid;
Werktuigbouw- en milieukunde

Wie hoge idealen wil bereiken met een blik op de horizon glijdt snel uit in de modder. Juist de vertaalslag naar de dagelijkse werkpraktijk levert de spannende uitdagingen. Oplossingen die écht duurzaam zijn vallen alleen te bereiken als belangen van economie en continuïteit hierin zijn verweven. Vasthoudendheid, bewustwording en creativiteit zijn daarbij onmisbaar.

06-36122901 / tvriet@magrid.nl / LinkedIn

Tjeu van Mierlo

Tjeu van Mierlo

Adviseur Duurzaamheid
Politicoloog, bestuurskunde

Bijdragen aan een vitale, duurzame wereld heeft een hoge urgentie. Economie en ecologie zullen zich daartoe in balans ontwikkelen en versterken. Duurzaamheid wordt de nieuwe norm. Ik draag daar met hart, inhoud en expertise aan bij door organisaties en bedrijven een stevige steun te bieden bij hun transitie en door gemeentelijke en provinciale overheden bij te springen in hun politiek bestuurlijke afwegingen .

06-53759799 / tvmierlo@magrid.nl / LinkedIn

Samenwerking

Het samenwerken met andere deskundigen kan per situatie zeer waardevol zijn. Vaak is strategische communicatie uiterst belangrijk en vaak een harde voorwaarde voor resultaat. Hiervoor werken we regelmatig samen met:


Anne van Riet

Anne van Riet

Media, Identity en visuele communicatie;
Grafisch ontwerp en art director

Juist als je in een vroeg stadium nadenkt over identiteit, doel en communicatie krijg je een krachtige en effectieve boodschap en een resultaat dat staat!

06-38714109 / contact@annevanriet.nl / LinkedIn / Website