MaGRID: Goede raad is duurzaam

MaGRID werkt aan duurzaamheid. Het verbinden van belangen en het vinden van vernieuwende oplossingen staat hierbij centraal. Onze kracht ligt in het stimuleren van ideeën, het ontwikkelen van plannen en het faciliteren van beleid. Als zelfstandig ondernemers houden we elkaar scherp.

Goede raad is duurzaam!

Vernieuwend en verbindend in projecten en processen

Projecten

De fysieke leefomgeving is ons werkterrein. Onze kernkwaliteiten liggen bij natuur, landschap, milieu, duurzame energie, ruimtelijke ordening, duurzame havens en industrie. Proces- en projectmanagement behoren ook tot onze deskundigheden.

Meer projecten