Over MaGRID

Goede Raad Is Duurzaam

Werken aan een duurzame samenleving is urgenter dan ooit. Al bij de oprichting van MaGRID verbonden wij ons aan duurzaamheid. Wij vinden raad alleen maar écht goed als deze bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling. Daarom is onze naam gelijk onze ambitie: Maatschap Goede Raad Is Duurzaam. Ook vonden we bij de oprichting in 2006 deze maatschap een Magisch Realistisch Idee (vrij naar René Magritte). Magisch om te doen en realistisch als we de resultaten bezien. Met drie enthousiaste en onafhankelijke ondernemers staan we hier helemaal achter! Duurzaamheid werkt!


Competenties

De fysieke leefomgeving is ons werkterrein. Het overbruggen van verschillen, verbinden van belangen en integreren van oplossingen is onze inzet. Onze kernkwaliteiten liggen bij natuur, landschap, milieu, duurzame energie, ruimtelijke ordening en industrie. Proces- en projectmanagement behoren ook tot onze deskundigheden.

Ambitie

Onze naam is onze ambitie: “Maatschap Goede Raad Is Duurzaam”, afgekort MaGRID. Voor de regio willen wij betekenisvol zijn. Wij werken op een maatschappelijk verantwoorde en stimulerende wijze. De opdrachtgever moet er, net als wij, inspiratie en energie aan ontlenen.

Werkwijze

Doel, resultaat, werkwijze en rolverdeling formuleren we in nauw overleg met de opdrachtgever. Ook in de uitvoering zijn we flexibel: projectontwikkeling, procesbegeleiding, interim-management, beleidsanalyses, evaluaties, quick-scans en reviews. Bijzonder bepalend voor het eindresultaat is vaak communicatie. Graag denken wij mee over een communicatiestrategie. Op ad-hoc basis werken wij samen met andere deskundigen.

Maatschappelijk

Voor non-profit organisaties hanteren wij een gereduceerd tarief. Incidenteel geven wij financiële ondersteuning voor kansrijke duurzame ontwikkelingsprojecten. Zo hebben wij ons eerder gericht op een project van Oxfam-Novib voor beter onderwijs in Bangladesh. Via de stichting Ramro-Vlissingen hebben wij de bouw van tientallen biogasinstallaties in Nepal gesteund. In 2014 hebben wij een fonds opgericht voor kustbroedvogels (zie onder projecten). Ook hebben we enkele jaren bijgedragen aan de verbetering van leefomstandigheden van kinderen in Calcutta via de stichting Help2Help.