Team


Bouke Bouwman

Bouke Bouwman

Adviseur natuurwetgeving en natuurinclusief plannen;
Bos- en natuurbeheer

Initiatiefnemers hebben behoefte aan praktische adviezen hoe om te gaan met natuurwetgeving bij plannen en projecten. Maar daaraan vooraf gaat natuurinclusief plannen: ontwerpen met oog voor de kwaliteit van de natuur.

06-18413267 / bbouwman@magrid.nl / LinkedIn

Peter Meininger

Adviseur ecologie

Door mijn adviezen hoop ik een bijdrage te leveren aan het versterken van de natuurwaarde van terreinen die geen status hebben als natuurgebied, maar wel een grote bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit, zoals bermen, dijken, bedrijfs- en industrieterreinen en stedelijk groen.

06-11198676 / pmeininger@magrid.nl / LinkedIn

Bas Wattel

Bas Wattel

Adviseur stadsecologie en verduurzaming

Door het inventariseren van de stedelijke flora en fauna hoop ik een bijdrage te leveren aan de kennis over en kansen voor biodiversiteit binnen de bebouwde kom. Door gericht onderzoek naar huisbewonende diersoorten en verduurzaming van openbaar groen verwelkom ik de natuur binnen de stadsgrenzen.

06-81244006 / bwattel@magrid.nl / LinkedIn

Eric de Ceuster

Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling

Gedeelde waarden zijn de sleutel voor succesvolle duurzame gebieds- en beleidsontwikkeling. Ik help bij het zoeken van die sleutel. Wisselend tussen proces en inhoud, principes en pragmatiek, conceptueel en concreet, droom en daad. Zo komt alles aan bod.

06-15096700 / edeceuster@magrid.nl / LinkedIn

Samenstelling team

Het team van MaGRID kent door de jaren heen een dynamische samenstelling. Zo hebben Jan in ’t Veld, Thom van Riet, John van Wallenburg (de oprichters van MaGRID), Ries Zweistra, Anne van Riet, Bianca de Vlieger en Tjeu van Mierlo eerder deel uitgemaakt van de maatschap. Onder het kopje Projecten op deze site zijn nog enkele door hen uitgevoerde opdrachten te vinden.