Onze competenties

Ervaring en vaardigheden in management, beleidsontwikkeling en uitvoering staan borg voor uw resultaat. Ieder van ons voegt hier zijn specifieke deskundigheid en zijn netwerk aan toe. Onze kernkwaliteiten liggen in: Projectontwikkeling, Projectleiding, Interim-management, Beleidsanalyses en -evaluaties, Quick-Scans, Reviews, en Advisering. De beleidsterreinen Natuur, Milieu, Duurzame energie, Ruimtelijke ordening, Industriële en externe veiligheid, Infrastructuur en Verkeer en vervoer vormen onze werkvelden.